مدیریت و مصرف انرژی در کشاورزی پایدار

 

کشاورزی به‌عنوان مهمترین روش تأمین غذای انسان، ساختمان و عمل اکوسیستم‌های طبیعی را به شدت تغییر داده است. بهره‌برداری انسان از منابع طبیعی همواره به‌صورت یک‌جانبه و بی‌رویه بوده و بهره‌برداری از این منابع بدون رعایت جنبه‌های حفاظتی آن و تنها براساس تأمین منافع کوتاه‌مدت انجام می‌گیرد. رشد فزاینده جمعیت و بحران کمبود غذا، سبب بهره‌برداری بیش از اندازه از منابع طبیعی و در نتیجه برهم خوردن توازن بیولوژیکی بودهاست. مصرف بی‌رویه مواد شیمیائی نیز در کشاورزی، سبب بروز مشکلات زیست‌محیطی گوناگونی شده است. کشاورزی پایدار (Sustainable Agriculture) به مدیریت صحیح منابع کشاورزی اطلاق می‌گردد که در جهت رفع نیازهای درحال تغییر بشر به کار برده شود و در عین حال منابع طبیعی و نیز کیفیت محیط زیست را حفظ کرده و حتی بهبود بخشد. کشاورزی پایدار سودمند و مستمر، متکی بر حفظ منابع طبیعی است. این شیوه کشاورزی، اقتصادی‌ترین و در عین حال سودمندترین نحوه استفاده از انرژی و تبدیل آن به محصولات کشاورزی، بدون تخریب حاصل‌خیزی خاک و کیفیت محیط زیست می‌باشد. 

 

ادامه مقاله

 


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع مقالات کشاورزی پایدار | لينک ثابت


انواع کودهای زيستي ( بيولوژيک ) – مزایای کودهای بیولوژیک

 

کودهای بیولوژیک

اهمیت کودهای بیولوژیکی : امروزه با توجه به ایجاد آلودگی های زیست محیطی وبهداشتی که از مصرف کودهای شیمیایی حاصل می شود متخصصین رابرآن داشته که هر چه بیشتر از موجودات زنده خاك در جهت تأمین نیازهای غذایی گیاه کمک بگیرند و بدین سان تولید و مصرف کودهای بیولوژیکی به عنوان مهمترین تحول در زمینه کشاورزی به شمار رفته ومورد توجه سرمایه گذاران بخش کشاورزی در سطح جهان قرار گرفته است.

مزایای ناشی ازکاربرد کودهای بیولوژیک

- صرفه جویی اقتصادی یکی از کاربردهای مهم کودهای بیولوژیک است. جایگزین نمودن كود بیولوژیك به جای کودهای شیمیایی، مزایای اقتصادی مناسبی را برای كشاورزان و كشور به همراه دارد.

- ازمزایای زیست محیطی فراوانی برخوردارست.

- حفظ و توسع باروری خاك (Soil Productivity) به‌موازات افزایش حاصلخیزی خاك (Soil Fertility).

- جلوگیری از ایجاد آلودگی خاك و منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی ناشی از تركیبات باقیماند كودهای شیمیایی.

- جلوگیری از توسعه بیماری‌های ناشی از مصرف آب و محصولات آلوده

- علاوه بر ایجاد و حفظ پایداری منابع موجود در خاك، توان تولید در بلندمدت را افزایش داده و آلودگی های زیست محیطی را كاهش می دهند.

 

دانلود مقاله کامل 

 

 


 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع | لينک ثابت


توسعه پایدار کشاورزی کشورهای در حال توسعه با تاکید بر ایران در7 رویکرد زیربنایی

 

باتوجه به محدودیت تولید محصولات کشاورزی درکشورهای در حال توسعه و تلاش آنها برای دستیابی به بازار جهانی ، توسعه پایدار کشاورزی یکی از ضروریات کشورهای در حال توسعه به شمار می آید. بنابراین لازم است با نگرش جامع در حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست بعنوان عامل تاثیر گذار در توسعه پایدار کشاورزی، که کشورهای توسعه یافته به آن دست یافته اند و آن را در سر لوحه پیشرفت همه جانبه امور خود قرار داده اند، ضرورت دارد به این مفهوم عقلانی توجه کافی مبذول داشت، زیرا بخش کشاورزی در دامن طبیعت و با الهام از آن توسعه می یابد. توجه ویژه در احیاء، توسعه، حفاظت و بهره برداری صحیح و اصولی از منابع طبیعی موجب رشد و پیشرفت بخش کشاورزی می شود، در غیر اینصورت، تخریب و عدم حفاظت آن باعث نابودی بخش کشاورزی و عدم برنامه ریزی صحیح در آن خواهد شد و فقر و گرسنگی و وابستگی را به ارمغان خواهد آورد.

ادامه مقاله


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع | لينک ثابت


الگوي كاشت مناسب در اراضي شور


مقدمه

در اين مقوله بسيار كوتاه نويسنده سعي دارد كه باتوجه به مسائل موجود و گردآوري مطالب اين مسئله را مورد بررسي قرار داده وپاسخ برخي از سوالات را درمورد اراضي شور تا حدودي داده شود. سرزمين پهناور ايران  منابع آبي و خاكي فراواني را در خود جاي داده كه بخشي از آن براي كشاورزي چندان مناسب نبوده و هر نوع عمليات كشت و كار در آن نيازمند مديريتي تخصصي و آگاهانه است.بخش بزرگي از خاكها و حجم چشمگيري از كل منابع آبي موجود كشوربه درجات مختلف مبتلا به شوري هستند. بديهي است كه راه حل قطعي و دراز مدت براي خاكهاي شور چيزي جزء بهسازي آنها از طريق آبشويي نيست.ليكن از آنجايي كه دستيابي به اين هدف در بسياري از موارد مستلزم احداث شبكه هاي زه كشي است.

ادامه مقاله
ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع مدیریت آب در کشاورزی پایدار | لينک ثابت


پايداري توليد در مناطق خشك


دکتر حسين حيدري شريف آباد

در گذشته، پايه هاي اقتصاد در مناطق خشك توليدات كشاورزي بوده است و اجداد ما هزاران سال در مناطق خشك با اتخاذ شيوه هاي مناسب به حيات خويش ادامه داده اند. پس از جنگ جهاني دوم، توليد محصولات كشاورزي به دليل استفاده از كودهاي شيميايي و سموم، استفاده از ارقام پر محصول، استفاده از تكنولوژي چاه، مكانيزاسيون و ... به شدت افزايش يافت. استفاده از تكنولوژي، اقتصاد و چهره محيط را تغيير داد و در آينده اين تغيير زيادتر خواهد شد. افزايش توليد در اثر استفاده از تكنولوژي نتايج مثبتي چون مهاجرت كمتر افراد به بار آورد ولي باعث افزايش فرسايش آب و خاك، تخليه بيش از حد آبهاي زيرزميني، آلودگي محيط و ... گرديد. در واقع تكنولوژي بيش از فهم بشر رشد نمود و يا به عبارت ساده تر زيركي بشر بيش از عقل او بوده است. قدرت فهم انسان نسبت به ارتباطات موجود در طبيعت محدود است و در نتيجه پيش بيني او كه استفاده بي رويه از منابع و آلوده كردن محيط چه تأثيري بر زندگي آيندگان مي گذارد مشخص نمي باشد.

دریافت مقاله کامل

 

 


 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع | لينک ثابت


کنترل علفهای هرز در کشاورزی ارگانیک


چکیده: علفهای هرز از دیر باز به عنوان رقیب گیاهان زراعی ،برای کاهش تولید آن ها مطرح بوده اند . یکی از راه های اصلی مبارزه با علف های هرز استفاده از علف کش های است که امروزی گسترش زیادی یافته است . با توجه به هزینه زیاد مصرف سم ها و همچنین اثرات مخرب زیست محیطی آن امروزی پژوهشگران تلاش می کنند با استفاده از روشهای زراعی مانند تناوب،انواع روش های شخم و یا روش های بیولوژیکی مانند استفاده از حشرات و عوامل بیماری زا گامی به منظور کاهش سهم سموم در کنترل علفهای هرز بردارند . هیچ یک از روش هایی که در کشاورزی ارگانیگ استفاده می شود به تنهایی نمی توانند جایگزین علف کش ها باشند و باید همواره ترکیبی از این روش ها را برای کنترل علف های هرز به کار برد. باید این نکته را یاد اور شد که اگر انتخاب و کاربرد این روش ها بر اساس مطالعه و شرایط منطقه باشد تا حد زیادی مصرف علف کش ها و به دنبال آن اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از مصرف آن ها را کاهش می دهد.

ادامه مقاله
ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع | لينک ثابت


کشاورزی پایدار و ارگانیک در کشورهای در حال توسعه


چکیده

کشاورزی ارگانیک در ساده ترین تعریف به عنوان «کشاورزی بدون افزودن مواد شیمیایی ، صنعتی» تعریف شده است. کشاورزی ارگانیک در کشورهای گوناگون با نامهای مختلف شناخته می شود که 16 نام برای آن از جمله کشاورزی بیولوژیک ، کشاورزی پایدار و کشاورزی زاینده ذکر شده است. اجرای کشاورزی پایدار علاوه بر آن منجر به سود بخشی اقتصادی و اجتماعی می شود. این در حالی است که الگوهای کشاورزی متداول خسارتهای جبران ناپذیری به منابع زیستی کشور وارد کرده است. یکی از اجزای تشکیل دهنده بسترهای کشاورزی خاک است که به عنوان بستر اصلی کشت کشت گیاهان و رشد آن محسوب می شود.

ادامه مقاله
ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع | لينک ثابت


چالش های اساسی در توسعه پایدار کشاورزی ایران

 دکتر  یوسف قنبری؛ حمید برقی؛ فصلنامه راهبرد یاس؛ 1387

امروزه رشد روزافزون جمعیت، موجب نیاز بیشتر بشر به مواد غذایی گردیده که این عامل موجب گسترش تولیدات کشاورز ی و تأثیرات سوء بر خاک و منابع پایه شده است . استفاده از کود و سموم دفع آفات علاوه بر آلوده سازی خاک و منابع آب های سطحی و زیرزمینی، باعث فرسایش ژنتیکی و انقراض گونه های جانوری و گیاهی نیز می شود. این فرایندها، تعادل های زیست محیطی و بومی را به تدریج بر هم می زند و پیامدهای خطرناکی را در پی دارد. بر این اساس، توسعه پایدار به منظور مدیریت و حفاظت از منابع پایه و معرفی و بکارگیری پیشرفت های فنی و ساختار تشکیلاتی مناسب در این زمینه، اقداماتی را توصیه می کند. در واقع نظام توسعه پایدار کشاورزی، یک نظام تولیدی است که بر شیوه های مدرن کشاورزی تکیه دارد و با استفاده از این شیوه ها و مدنظر قرار دادن مسائل زیست محیطی، به اقتصادی بودن و بازده تولید نیز توجه کافی می شود. اهمیت بخش کشاورزی در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... در کشورمان و نقش حساس منابع پایه و طبیعی در این بخش، برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی، ملاحظاتی را پیش روی ما قرار می دهد که این مقاله برخی از پتانسیل ها و تنگناهای فراروی بخش کشاورزی کشور در ارتباط با توسعه پایدار کشاورزی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.

دریافت مقاله کامل

 


 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع | لينک ثابت


آگروفارستری « Agroforestry »


اگروفارستری یک مفهوم قدیمی است. درختان، محصولات زراعی و حیوانات بطور سنتی با یکدیگر در مزارع کوچک پرورش می یابند. این روش تولید، ابتدا در کشاورزی و جنگل داری مدرن مناطق معتدله ، به علت تفکیک مدیریت درختان، محصولات زراعی و دامها در مقایس وسیع منسوخ شد. در هندوستان ، این میراث از انگلیسی هایی که منبع طبیعی هند را استثمار کرده بودند، به ارث رسیده است.

ادامه
ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع مقالات کشاورزی پایدار | لينک ثابت


الگوي كاشت مناسب در اراضي شور


سرزمين پهناور ايران  منابع آبي و خاكي فراواني را در خود جاي داده كه بخشي از آن براي كشاورزي چندان مناسب نبوده و هر نوع عمليات كشت و كار در آن نيازمند مديريتي تخصصي و آگاهانه است.بخش بزرگي از خاكها و حجم چشمگيري از كل منابع آبي موجود كشوربه درجات مختلف مبتلا به شوري هستند. بديهي است كه راه حل قطعي و دراز مدت براي خاكهاي شور چيزي جزء بهسازي آنها از طريق آبشويي نيست.

ادامه مقاله
ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع مقالات کشاورزی پایدار | لينک ثابت


گیاه استویا (Stevia) گیاهی جدید برای استخراج قند


استويا گياهي از تيره مركبان علفي مي باشد ، حساس به سرماست و داراي برگهاي كوچكي ميباشد كه بصورت متناوب روي ساقه قرار دارند . گلهاي اين گياه كوچك سفيد ودر قسمت مياني بنفش كمرنگ اند و به صورت خوشه اي روي ساقه ظاهر ميشوند . اين گياه روز كوتاه ميباشد و در ماه ارديبهشت و خرداد كشت ميشود ، توليد قند در تابستان انجام ميشود و در مهرماه برداشت صورت ميگيرد . بهترين دما براي رشد اين گياه  15- 30 درجه سانتي گراد ميباشد و توليد آن از طريق بذر، نشاكاري ، قلمه ، كشت بافت انجام ميشود.

ادامه مقاله
ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع مقالات کشاورزی | لينک ثابت


نقش ICT (فناوری اطلاعات) در توسعه کشاورزي


سالها پيش کشور ما با توجه و تاکيد بر شعار کشاورزي محور توسعه شاهد تلاش هاي گستردهاي براي خروج از بن بست هاي توليد و رسيدن به دروازه هاي خود کفايي بود.اما عدم توجه اصولي و جامع براي شناخت ظرفيتها و قابليتهاي موجود که مبتني بر آينده نگري هاي اقتصادي،سياسي و اجتماعي باشد باعث شد سياست هاي نادرست و ناهماهنگ در ساختارها و زير بخش هاي کشاورزي ايران تاثير مخرب حود را بگذارد. برنامه ريزي هاي مقطعي و موردي کشور ما را از قابليت يک کشور صادر کننده تا حد يک وارد کننده محصولات کشاورزي پايين آورد. .حذف و هضم ايران در بازارهاي کشاورزی جهان روندي بود که يک شبه رخ نداد بلکه با توليد محصولاتي که کشور ما در صادرات آنها حرف اول را مي زد توسط ساير کشور ها ايران به مرور در عرصه تجارت کشاورزي از بازارهاي بين المللي به کناري رانده شد. محصولاتي چون پسته، زعفران، برنج، فرش و.... روزگاري نه چندان دور با نام ايران شناخته مي شدند اما امروزه کشورهايي مثل پاکستان و هند گوي سبقت را از ما     ربوده اند و با هماهنگ کردن خود بر اساس ساختار و نياز بازار سهم ما را به خود اختصاص داده اند.

ادامه
ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع کشاورزی دقیق و نوین | لينک ثابت


پرورش کرم خاکی و تولید ورمی کمپوست
Worm   یک کلمه لاتین به معنی کرم است و ورمی کمپوست به کودی اطلاق می شودکه از مدفوع گونه ای خاص از کرمهای خاکی بدست می آید .در طبیعت بیش از 2500 گونه مختلف از کرمهای خاکی زندگی می کنند، اقسام این کرمها از نوع مستقر در سطح زمین تا کرمهای مستقر در سوراخهای عمیق متفاوت است. بیولوژی ، الگوهای رفتاری ، عادات تغذیه ای و احتیاجات زیست محیطی این گونه ها بسیار متنوع می باشد. برای تهیه ورمی کمپوست از گونه ای خاص از کرمهای قرمز رنگ مناطق گرم و مرطوب بنام   Eisenia Foetida که به کرم ببری یا کرم کمپوستر نیز معروف میباشند استفاده می شود.

ادامه مقاله


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع مقالات کشاورزی زیستی (ارگانیک) | لينک ثابت


سرمازدگی، خسارات آن و را ههای گریزاگرچه سرمازدگی يكي از عوامل جوي است كه كنترل وقوع آن از دسترس انسان خارج است، اما دانش و تجربه بشري در طول گذشت زمان راهكارهايي را ارايه نموده است كه در كاهش خسارات ناشي از این عنصر اقليمي كارآمد بوده است و با به كاربردن مطالعات و بررسي هايي كه بر روي روند تغييرات عوامل جوي داشته است، توانمندي خود را در كاهش خسارات ناشي از پديده هاي جوي چون سرمازدگي و يخبندان به مرحله اجرا در آورده است. سرما و يخزدگی همه ساله خسارات قابل توجهی را به اقتصاد و چرخه توليد کشور تحميل م یکند. بنابراين برای مقاومت گياهان به سرما و يخزدگي لازم است تا مديريت تنش رعايت شود. امروزه روشهاي مقابله با سرمازدگي متعدد بوده و قابل تفيكك به سه گروه مي باشند:


ادامه
ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع مدیریت آب در کشاورزی پایدار | لينک ثابت


كشاورزي دقيقكشاورزي دقيق (Precision Farming يا Precision Agriculture) يك مفهوم جديد در كشاورزي امروزي است و بر مبناي وجود ناهمگوني در سطح مزرعه استوار است. يكي از دلايل رشد كشاورزي دقيق در ميان دانشمندان و كشاورزان، پيشرفت تكنولوزي در زمينه هاي مختلف از جمله سيستم تعيين مختصات جغرافيايي GPS, سنسورها, عكسهاي هوايي يا ماهواره اي (يا سنجش از دور) و تسحيلات مديريت اطلاعات جغرافيايي است. بر اين اساس اطلاعات جمع آوري شده توسط تكنولوژي هاي ذكر شده براي انجام محاسبات دقيق در مورد سطح ناهمگوني در مزرعه از جهت هاي مختلف از جمله مقدار مواد مغذي خاك، گسترش و پخش آفتها بيماريها و علفهاي هرز در سطح مزرعه همچنين تصميم گيري در مورد موعد فعاليتهاي مديريتي و همچنين پيش بيني مقدار عملكرد مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت .


ادامه
ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع کشاورزی دقیق و نوین | لينک ثابت


سایت اصلی کشاورزی پایدارwww.rmousavi.ir

 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع آمار و اطلاعات کشاورزی | لينک ثابت


کاربرد آب مغناطیسی در کشاورزی


در حال حاضر آب شیرین به‌عنوان یک کالای اقتصادی، نقش اساسی را در تولیدات کشاورزی، صنعتی و تأمین نیازهای بهداشتی و شرب در سطح جهان ایفاء می‌کند. در کشور ما در بخش کشاورزی به‌عنوان محور توسعه، سرمایه‌ گذاری‌های متنابهی به‌کار گرفته شده تا تمامی پتانسیل منابع آب قابل استحصال کشور در چرخه تولید وارد شود و لذا در این راستا مدیریت مؤثر عرضه و تقاضا و مصرف آب برای افزایش بهره‌وری از این منابع قابل دسترس نقش کلیدی خواهد داشت.


ادامه
ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع مدیریت آب در کشاورزی پایدار | لينک ثابت


آتش زدن مزارعهمزمان با فصل برداشت محصولات زراعی از جمله گندم و جو و برنج و .... در اراضی کشاورزی کاه و کلش بجای مانده در مزارع توسط کشاورزان به آتش کشیده می شود که این امر باعث آلودگی هوای شهرها و روستاها شده است بطوری که مدت زیادی ستونهای بلند دود همراه با خاکستر فضای هوای حاشیه شهر و روستاها و جاده ها و سایر راههای مواصلاتی را فرا گرفته و موجب آلودگی محیط زیست، از بین رفتن حاصلخیزی خاک، نابودی عناصر مفید زنده خاک، انهدام بافت خاک، کاهش ظرفیت نگهداری آب، رطوبت خاک و خلاصه در یک کلام مرگ زمین و خاک خواهد شد.


ادامه
ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع مقالات کشاورزی | لينک ثابت


اصول کشاورزي ارگانيک و راهبرد توسعه کشاورزی ارگانیک در ایرانکشاورزي ارگانيک بر پايه اصول خاصي بنا نهاده شده است که آشنايي با اين اصول جهت درک بهتر کشاورزي ارگانيک ضروري است اين اصول اساس رشد و توسعه کشاورزي ارگانيک را فراهم نموده اند و باعث بهبود و ارتقاي جهاني کشاورزي شده اند. به دليل نياز روزانه مردم به تغذيه ،کشاورزي از مهمترين و بيشترين فعاليت هاي بشر از ابتدا تا به حال و در آينده خواهد بود.

تاريخ، ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي، کشاورزي را احاطه کرده است.بکارگیری این اصول در کشاورزي به داشتن احساس مسئوليت گسترده در حمايت از خاک ، آب ، گياهان و حيوانات و دستورالعمل هاي توليد ، فرآوري و توزيع غذا و ساير کالاها بستگی دارد .اعتقاد به اينکه زندگي هاي انساني وابستگي شديدي به پويايي باغات دارند و آنها ميراثي ارزشمند براي نسل هاي آينده هستند.


ادامه
ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع مقالات کشاورزی زیستی (ارگانیک) | لينک ثابت


مديريت منابع آب و مقابله با خشكي و راه هاي افزايش بازدهي آبياري در بخش كشاورزي


منابع آب كره زمين در حال حاضر با بحران ها و چالش هاي نگران كننده اي همچون كمبود آب، عدم دسترسي به آب شرب بهداشتي و تميز، كنترل منابع آب، درهم گسيختگي شبكه مديريت منابع آب، كاهش در منابع مالي اختصاص داده شده،فقدان آگاهي در تصميم گيران و عموم و در معرض خطر بودن صلح و امنيت جوامع دست در گريبان است. با توجه به بحران ها و چالش هاي پيش آمده رهيافت هاي گوناگون مديريت منابع آب همچون مديريت مبتني بر عرضه آب، مديريت يكپارچه منابع آب و رهيافت راهبردهاي با گذشت زمان نشو و نما يافته اند. در حال حاضر حفظ پايداري منابع آب از اهداف نظام هاي مديريت منابع آب مي باشد.

ادامه
ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع مدیریت آب در کشاورزی پایدار | لينک ثابت


صرفه جويي در مصرف آب كشاورزي و راههاي مقابله با بحران آبو جعلنا من الماء کل شیء حی
آب به لحاظ کمی و کیفی عامل محدود کننده اصلی در افزایش تولیدات کشاورزی است.لذا بهره برداری صحیح و اصولی از آن و افزایش راندمان آب به لحاظ کمی و کیفی عامل محدود کننده اصلی در افزایش تولیدات کشاورزی است.لذا بهره برداری صحیح و اصولی از آن و افزایش راندمان آب به لحاظ کمی و کیفی عامل محدود کننده اصلی در افزایش تولیدات کشاورزی است.لذا بهره برداری صحیح و اصولی از آن و افزایش راندمان ؛انتقال . کاربرد آب در مزرعه یکی از راهکارهای اساسی جهت مقابله با با این محدویت می باشد.

 

ادامه
ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع مدیریت آب در کشاورزی پایدار | لينک ثابت


مایکوریزا و نقش مفید آنها در کشاورزی پایدارواژه میکوریزا اولین بار از سوی فرانک در سال 1885 ارائه شد. میکوریزا از دو کلمه  Myco) )به معنی قارچ و ( Rhiza ) به معنی ریشه تشکیل شده است. میکوریزا نشان دهنده مشارکت در همزیستی بین قارچ و ریشه گیاه میزبان می باشد . در این سیستم قارچ پوشش گسترده ای از رشته های نخ مانند به هم تابیده به نام میسیلیوم را در اطراف ریشه گیاه میزبان تشکیل می دهد در این همزیستی قارچ قند، اسید های آمینه ، ویتامین ها و برخی مواد آلی دیگر را از میزبان دریافت و در مقابل معدنی و بیشتر از سایر مواد فسفات را خاک جذب و در اختیار گیاه قرار می دهد. اکثر گیاهان قادر به تشکیل سیستم میکوریزایی هستند بطور کلی 83 درصد از دولپه ای ها و 79 درصد از تک لپه ایها قادر به تشکیل سیستم میکوریزایی هستند. تعداد محدودی از گیاهان زراعی قادر به تشکیل سیستم میکوریزایی نیستند و بیشتر این گیاهان از خانواده های ( Cruciferae ) نظیر جنس های (Sinpsis، Brassica) و خانواده Chenopodiaceae جنس Beta و خانوادهPolygonaceae جنس Fagopyrum می باشند.


ادامه
ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع مدیریت خاک در کشاورزی پایدار | لينک ثابت


كشت بدون خاكورزي (No Tillage)عدم خاكورزي و خاكورزي كاهش يافته از زمانهاي قديم بوسيله افراد بومي استفاده مي شده است، زيرا بشر نيروي بازوي كافي براي كشت در هر ناحيه زمين زراعي را به كمك دست نداشت. براي مثال مصريان قديم و اينكاها در آندوي آمريكاي جنوبي از تكه چوبي براي سوراخ كردن زمين و قرار دادن دانه با دست درون خاك شخم نشده، استفاده مي كردند. در كشاورزي پيشرفته و مكانيزه، كشت بدون خاكورزي از مدتها پيش امتحان شده است. ولي تا زمان ظهور علف كشهاي جديد، اين شيوه مورد استفاده عملي قرار نگرفته بود.

ادامه
ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع مدیریت خاک در کشاورزی پایدار | لينک ثابت


کشاورزی پایدار انقلاب چهارم کشاورزی


انقلابي ديگر در كشاورزي

در طول عمر زمین، سه انقلاب درامر کشاورزی رخ داده که هر سه آنها ریشه ای و اساسی بوده اند . در هر یک از این انقلابات تکنولوژی و آب و هوا رل اصلی را بازی کرده اند . انسانهای ماقبل تاریخ بیشتر شکارچی و اندکی انبارکننده و کمتر سعی در انباشتن غذا برای روز نیاز داشته اند .

ادامه


 


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع مقالات کشاورزی پایدار | لينک ثابت


هوش در گیاهان

 

 

مسلماً تعریفی که از هوش در انسان مطرح می شود با هوشی که در گیاهان وجود دارد متفاوت خواهد بود . با توجه به نقطه نظر های متفاوتی که از هوش مطرح می شود نظرات هم در زمینه ی  "هوش در گیاهان" متفاوت است واز آنجایی که منابع چندانی در رابطه با این موضوع وجود ندارد پژوهش در این باب کمی مشکل تر می شود :

 

ادامه مطلب 

 

 

 


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع کشاورزی دقیق و نوین | لينک ثابت


آمارنامه كشاورزي

 

 

 

 

كتاب آمارنامه كشاورزي جلد اول سال زراعي 88-1387 

 

 

كتاب آمارنامه كشاورزي جلد دوم سال زراعي 1387 

 

 

 

 

منبع: http://dpe.agri-jahad.ir/

 

 

 


 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع آمار و اطلاعات کشاورزی | لينک ثابت


خاک ورزی حفاظتی و کشاورزی پایدار

 

 

 

 

خاک ورزی حفاظتی در مناطق خشک و

 

  لزوم آن در کشاورزی پایدار

 

 

 

منبع: http://tarvij.agri-es.ir/

 

 


 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع مقالات کشاورزی پایدار | لينک ثابت


بيوتكنولوژي و كاربرد آن در كشاورزي نوين

 

 

 

 

 

بيوتكنولوژي و كاربرد آن در كشاورزي نوين

 

 

 

 

منبع: http://tarvij.agri-es.ir/

 

 


 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع کشاورزی دقیق و نوین | لينک ثابت


کشاورزی زیستی ( ارگانیک)

 

 

  برای مشاهده مقالات بر روی لینک آنها کلیک کنید. (جهت دریافت فایل مقالات با

 

ایمیل نویسده مکاتبه کنید)

 

 

 

1- کشاورزی اکولوژیکی – سیاستهای تولید محصول سالم

 

2- کشاورزی زیستی چیست؟

 

3-  بررسی آبزی‌پروری زیستی در جهان

 

4- کشاورزی زیستی و محیط زیست

 

5- کشاورزی زیستی - تولیدات ارگانیک

 

6-  بازار محصولات ارگانیک

 

7-  بررسی وضعیت کشاورزی ارگانیک در ایران

 

8-  دلایل استفاده از کشاورزی زیستی

 

9- راهکارهای پیشنهادی برای تولید محصولات زیستی

 

 

 

منبع: www.aftab.ir

 

 

 


 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع مقالات کشاورزی زیستی (ارگانیک) | لينک ثابت


کودهای زیستی در کشاورزی پایدار

 

 

 

کود زیستی بارور 2

 

 

نقش عنصر فسفر در گياهان

فسفر، يكي از عناصر حياتي براي گياهان مي‌باشد كه به اشكال مختلف معدني و آلي در خاك موجود است. اين عنصر در تمام فرايندهاي بيوشيميايي، تركيبات   انرژي زا و در سازوكارهاي انتقال انرژي دخالت دارد. بعلاوه فسفر جزيي از ساختار فسفوپروتئين‌ها،DNA، RNA، فسفوليپيدها، قندهاي فسفردار، فيتين و ساير تركيبات آلي فسفردار است. اشكال معدني فسفر در تنظيم pH محيط داخلي سلول هاي موجودات زنده نيز نقش دارند. فسفر همچنين در توليد تركيب هاي داراي پيوندهاي غني از انرژي نيز نقشي مهم برعهده دارد.

 

 

جهت مطالعه مقاله کامل کلیک کنید.

 

 

 


ادامه مطلب

 

نوشته شده توسط موسوی در ساعت موضوع مقالات کشاورزی زیستی (ارگانیک) | لينک ثابت